Transformation af Hejls Præstegård

Præstegården i Hejls, der er fra 1817, skulle ombygges fra præstebolig til menighedshus for tre kirkesogne mellem Haderslev og Kolding. I den forbindelse blev de bærende konstruktioner forstærket med to dobbeltbjælker, hver med en dimension på UPE 330 og en længde på 12,8 m. De enkelte bjælke vejede knap 700 kg, og alene det, at få bjælkerne ind midt i bygningen, var et projekt i sig selv, fortæller Peter Riisøe-Hansen, der er ekspert i transformation og restaurering af kirker og historiske bygninger.

Han udviklede en løsning, hvor bjælkerne blev løftet op på et forstærket stillads, anbragt på ruller og rullet ind i præstegårdens tagrum gennem gavlvinduerne. Derefter blev de flyttet ved hjælp af ruller på den eksisterende konstruktion, der i samme anledning havde fået ekstra understøtning.

Det var arkitekt Anker Ravn Knudsen, Rødding, der stod for arbejderne med istandsættelse og modernisering af præstegården, mens ØLLGAARD var rådgivende ingeniør på projektet.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk