Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

DOKUMENTERET DRIKKEVANDSSIKKERHED (DDS)

Dokumenteret drikkevandssikkerhed fokuserer på de væsentligste sikkerhedsricisi for indvinding, behandling og distribution af vand. Hver del af processen analyseres og vurderes i forhold til, hvor problemerne typisk opstår, og hvor de vil have størst konsekvens for forbrugerne. På den måde får vandværkerne et aktivt værktøj til at arbejde med drikkevandskvalitet.

Få ØLLGAARDs input til udarbejdelsen af en dokumenteret drikkevandssikkerhedsplan, der beskriver, hvordan det enkelte vandværk forebygger trusler mod vandkvaliteten og overholder drikkevandsbekendtgørelsens krav. Det kan være generelle procedurer for hygiejne og vedligeholdelse. Eller det kan være aktiv styring med regelmæssige tests af anlæggets særligt kritiske dele. ØLLGAARD har erfaringen til at afdække på alle muligheder.

DDS data og dokumentation indgår i den løbende rapportering så ledelse har overblik og kan træffe beslutning om opfølgning og yderligere tiltag.

Teknisk tilsyn med vandværker

For 4 år siden hjalp vi Allerød Kommune med at føre teknisk tilsyn på kommunens 10 vandværker, og nu skal vi til det igen. De tekniske tilsyn skal sikre, at produktionen af drikkevand lever op til drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav.

Læs mere
Renovering af Søndersø Ventilbygværk

Søndersø Ventilbygværk er et forsyningskritisk knudepunkt, der forsyner 1/3 af HOFORs forsyningsområde. Bygningen er fredet, men anlægget skulle moderniseres med henblik på fremtidig tilslutning af Værket ved Søndersø.

Læs mere
ØLLGAARD vandt HOFOR udbud

I forsommeren gennemførte HOFOR udbud af rådgivningsydelser. ØLLGAARD afgav tilbud på delaftalerne Vand og Mindre byggeri og fik førstepladser på begge aftaler.

Læs mere
Vandforsyningsplan og tilsyn

ØLLGAARD udarbejder ny vandforsyningsplan for Allerød Kommune i forlængelse af det obligatoriske tilsyn med kommunens vandforsyningsanlæg.

Læs mere
Vandværkstilsyn Ringsted Kommune

Vand er en fødevare, der skal opfylde forbrugernes krav til kvalitet og sikkerhed. ØLLGAARD har bistået Ringsted Kommune med vandværkstilsyn på 36 vandværker.

Læs mere
DDS system til Lendemarke Vandværk

ØLLGAARD har udviklet et enkelt DDS system, der forebygger forurening af drikkevandet. DDS systemet skræddersyes til det enkelte vandværks behov.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk