Installationer

INSTALLATIONER

Installationer dækker teknisk rådgivning om vand, afløb, ventilation, luftkøling, udsugning og varme fra konventionelle og alternative energikilder. Specialer, der sætter os i stand til at rådgive såvel professionelle bygherrer som andels- og ejerforeninger bedst muligt.

På VVS området har vi stor erfaring med til at projektere installationer til vand og centralvarme i etageejendomme. Vi sørger for at anvise en løsning, som er bæredygtig både ud fra et miljømæssigt og et økonomisk perspektiv. Og vi udvælger komponenter og står for indregulering, så anlægget fungerer, uanset hvor langt man kommer fra kilden.

Ifølge Bygningsreglementet skal alle nybygninger have et mekanisk ventilationsanlæg, og også renoveringsopgaver kræver, at der tages specielle hensyn til indeklimaet. For os er det vigtigt, at byggeriet er skabt til mennesker, og at den færdige løsning er miljømæssig og økonomisk bæredygtig. Alle bygninger, hvad end det drejer sig om skoler, børneinstitutioner, plejehjem, erhverv eller boliger, har brug for et velfungerende ventilationsanlæg, der renser luften ved at suge dårlig luft ud og tilføre frisk luft. Det gælder om at sikre et godt og sundt indeklima uden unødige omkostninger.

ØLLGAARD rådgiver om alle former for varmeforsyning, det være sig olie, gas og fjernvarme eller varme fra alternative energikilder i form af varmepumper, jordvarme, solceller eller solfangere. Hvad, der er bedst ud fra en økonomisk og miljømæssig betragtning, afhænger af de konkrete forhold. Derfor er den faglige, tekniske rådgivning vigtig, hvis man vil have en bæredygtig varmeforsyning på kort og lang sigt.

Vores viden omfatter både materialer og byggeteknik samt drift og vedligehold af alle installationer. Og vi anlægger altid en totaløkonomisk betragtning, der tager højde for såvel økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. ØLLGAARD sætter en ære i at bruge hver krone bedst muligt, så kunden ikke pålægges større udgifter end højst nødvendigt.

Udvidelse af Skt. Pauls Skole

Skt Pauls Skole ønskede en udvidelse og opgradering af faglokalerne. Bl.a. skulle der etableres en tilbygning til madkundskab.

Læs mere
Nyt musikhus til Rødovre Gymnasium

Nybyggeri af musikhus med fællesrum til musikundervisning, personalerum, grupperum og to øverum med gode akustiske forhold. Den nye bygning opføres i forlængelse af Rødovre Gymnasiums eksisterende bygninger.

Læs mere
Transformation af historisk erhvervsområde

Helhedsplan for transformation af det tidligere Hellebæk Klædefabrik. Et historisk erhvervsområde til attraktive boliger, erhverv og kontorfællesskaber. Projektet har fokus på bæredygtighed og certificering til minimum DGNB GULD.

Læs mere
Renovering af badeværelser i Vildtbanegård

Renovering af 432 badeværelser med udskiftning af installationer, mulig sammenlægning af toilet og bad, asbestsanering samt udskiftning af kvistvinduer i 12 boligblokke.

Læs mere
Transformation af industriejendom

Transformation af tidligere autoværksted i forbindelse med indretning af ny reception i Ældre Sagens domicil på Islands Brygge.

Læs mere
CLT tilbygning til Frederiksborg byskole

Bæredygtig udvidelse af Frederiksborg Byskole med en kombineret fritidsordningen og indskolingen i CLT.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk