Installationer

INSTALLATIONER

Installationer dækker teknisk rådgivning om vand, afløb, ventilation, luftkøling, udsugning og varme fra konventionelle og alternative energikilder. Specialer, der sætter os i stand til at rådgive såvel professionelle bygherrer som andels- og ejerforeninger bedst muligt.

På VVS området har vi stor erfaring med til at projektere installationer til vand og centralvarme i etageejendomme. Vi sørger for at anvise en løsning, som er bæredygtig både ud fra et miljømæssigt og et økonomisk perspektiv. Og vi udvælger komponenter og står for indregulering, så anlægget fungerer, uanset hvor langt man kommer fra kilden.

Ifølge Bygningsreglementet skal alle nybygninger have et mekanisk ventilationsanlæg, og også renoveringsopgaver kræver, at der tages specielle hensyn til indeklimaet. For os er det vigtigt, at byggeriet er skabt til mennesker, og at den færdige løsning er miljømæssig og økonomisk bæredygtig. Alle bygninger, hvad end det drejer sig om skoler, børneinstitutioner, plejehjem, erhverv eller boliger, har brug for et velfungerende ventilationsanlæg, der renser luften ved at suge dårlig luft ud og tilføre frisk luft. Det gælder om at sikre et godt og sundt indeklima uden unødige omkostninger.

ØLLGAARD rådgiver om alle former for varmeforsyning, det være sig olie, gas og fjernvarme eller varme fra alternative energikilder i form af varmepumper, jordvarme, solceller eller solfangere. Hvad, der er bedst ud fra en økonomisk og miljømæssig betragtning, afhænger af de konkrete forhold. Derfor er den faglige, tekniske rådgivning vigtig, hvis man vil have en bæredygtig varmeforsyning på kort og lang sigt.

Vores viden omfatter både materialer og byggeteknik samt drift og vedligehold af alle installationer. Og vi anlægger altid en totaløkonomisk betragtning, der tager højde for såvel økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. ØLLGAARD sætter en ære i at bruge hver krone bedst muligt, så kunden ikke pålægges større udgifter end højst nødvendigt.

Renovering af badeværelser i Vildtbanegård

Renovering af 432 badeværelser med udskiftning af installationer, mulig sammenlægning af toilet og bad, asbestsanering samt udskiftning af kvistvinduer i 12 boligblokke.

Læs mere
Transformation af industriejendom

Transformation af tidligere autoværksted i forbindelse med indretning af ny reception i Ældre Sagens domicil på Islands Brygge.

Læs mere
CLT tilbygning til Frederiksborg byskole

Bæredygtig udvidelse af Frederiksborg Byskole med en kombineret fritidsordningen og indskolingen i CLT.

Læs mere
Helhedsrenovering af folkeskole

Arealoptimering af 3.000 m2 med omfattende istandsættelse og opgradering af faglokaler og det udendørs læringsmiljø.

Læs mere
Renovering af og og tilbygning til Osted Skole

Renovering og ombygning af Osted Skole med tilbygning af børnehus. Projektet tager udgangspunkt i en helhedsplan, der sikrer bæredygtig arealanvendelse, optimering af vedligeholdelsesbudgettet og modernisering af læringsmiljøet.

Læs mere
Børnehuset Gyldensten

Om- og tilbygning af tidligere specialskole til ny daginstitution i Frederikssund. Projektet omfatter 397 m2 ombygning og renovering samt 480 m2 nybyggeri.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk