Vandbehandlingsanlæg - ØLLGAARD Rådgivende IngeniørerVANDBEHANDLINGSANLÆG

Kravene til effektivitet og kvalitet i behandling og distribution af vand stiger konstant. Derfor er det vigtigt, at vandværkerne følger med udviklingen, både når det gælder kapacitet, anlæg og teknologi.

ØLLGAARD har over hundrede års erfaring med at designe, projektere og renovere vandværker. Vi ved, at lappeløsninger sjældent fungerer i længden. Derfor begynder vi med at danne os et overblik over det samlede behov og de eksisterende anlægs tilstand.

Ofte er der tale om enkeltstående problemer, som kan afhjælpes uden de store investeringer. Det kan være, bedre hygiejne vil højne vandkvaliteten, eller at kapacitet og økonomi kan forbedres gennem mindre ændringer eller udskiftning af enkelte dele som pumper, ventiler, filtrer og lignende. Vores mål er at anvise den optimale løsning med hensyn til driftsøkonomi og hygiejne, samtidig med at alle lovkrav til de forskellige parametre for vandkvalitet overholdes.

Målsætningen er den samme, når vi dimensionerer og projekterer nye vandværker. Vi tager udgangspunkt i kilden og udarbejder en integreret helhedsløsning som omfatter bygninger, procesanlæg og teknologi. Resultatet bliver et velfungerende, moderne og automatiseret vandværk, der lever op til nutidens krav til sikkerhed, miljø, hygiejne, energi og arbejdsmiljø.

 

Renovering af trykforøgerstation

Totalrenovering af eksisterende trykforøgerstation med nyt pumpeanlæg samt tre nye ø400 ledninger i 1,5-2 meters dybde forud for idriftsættelse af Frederiksberg Forsynings nye vandværk.

Læs mere
Værket ved Thorsbro

Nybygning af Værket ved Thorsbro til et state-of-the-art vandværk med blødgøring. Vandværket har et areal på 6.500 m2 og en kapacitet på 1.545 m3/h.

Læs mere
Værket ved Søndersø

Opførelse af nyt vandværk med anlæg til blødgøring af drikkevand og indførelse af tidssvarende teknologi. Værket Ved Søndersø ligger i et naturskønt område, og den ene af to hovedbygninger fra 1941 ønskes bevaret, hvilket betyder, at en del af facaden skal bibeholdes.

Læs mere
Renovering af Søndersø Ventilbygværk

Søndersø Ventilbygværk er et forsyningskritisk knudepunkt, der forsyner 1/3 af HOFORs forsyningsområde. Bygningen er fredet, men anlægget skulle moderniseres med henblik på fremtidig tilslutning af Værket ved Søndersø.

Læs mere
Projekteringsledelse af 3 nye vandværker

ØLLGAARD har vundet projekteringsledelse på byggeriet af tre nye vandværker, der skal erstatte HOFORs eksisterende anlæg ved Søndersø, Lejre og Thorsbro.

Læs mere
ØLLGAARD vandt HOFOR udbud

I forsommeren gennemførte HOFOR udbud af rådgivningsydelser. ØLLGAARD afgav tilbud på delaftalerne Vand og Mindre byggeri og fik førstepladser på begge aftaler.

Læs mere
Når vandkvaliteten slår revner

Når vandkvaliteten slår revner: Renovering af rentvandsbeholder er med til at fastholde en høj vandkvalitet.

Læs mere
Renovering af Sorø Vandværk

Modernisering og gennemgribende renovering af Sorø Vandværk med det formål at opnå en markant bedre forsyningssikkerhed.

Læs mere
Fornyelse af Lillevang Vandværk

Totalrenovering og fornyelse af Lilllevang Vandværk, der skulle have udvidet kapaciteten til at servicere 1200 nye boliger.

Læs mere
Opdatering af SRO-anlæg Ringsted Forsyning

ØLLGAARD har gennemført en revision og opdatering af SRO-anlæg for Ringsted Forsyning. Målet er bedre er styring af forsyningens tre vandværker.

Læs mere
Hvidovre Vandværk – Tag over rentvandsbeholder

ØLLGAARD har projekteret en overbygning, der forhindrer indtrængende forurening fra luft og vand i rentvandsbeholder på Hvidovre Vandværk.

Læs mere
Nyt skyllevandsanlæg Herning Vand

Etablering af nyt skyllevandsanlæg med bassiner, rør og filtre ved Herning Nordre Vandværk.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk