Fredede bygninger

Et af ØLLGAARDs faglige interesseområder er restaurering, renovering og ombygning af fredede og bevaringsværdige ejendomme. Vi ser en særlig udfordring i at ændre funktionaliteten og føre historiske bygninger op til moderne standard med hensyn til tilgængelighed, installationer og komfort uden at skæmme det oprindelige udtryk.

ØLLGAARD er fast teknisk rådgiver for private ejendomsselskaber, hvis portefølje omfatter flere fredede ejendomme. Vi har de senere år været ingeniørteknisk rådgiver på renoveringen af ikoniske københavnerbygninger som f.eks. ILLUM, Bryggergården og tårnene på Søtorvet. Vi kender gældende bygningsreglementer og ved, hvordan de kan forenes med tidligere tiders byggeskik og håndværksteknikker, og vi har et godt konstruktivt samarbejde med Kulturarvsstyrelsen om de enkelte projekter.

Nænsom istandsættelse af fredet ejendom

I 2022 trængte klimaskærmen på Fuglsanghus til renovering. I den forbindelse blev ØLLGAARD bedt om at besigtige ejendommen, analysere og finde årsagerne til skaderne og projektere en nænsom istandsættelse med minimale indgreb af hensyn til ejendommens fredningsstatus.

Læs mere
Efterfundering af fredet skole

Efterfundering af baghus til fredet skolebygning på Linnesgade 2 i København med etablering af nyt terrændæk samt indvendig og udvendig renovering.

Læs mere
Tagrenovering på Grundtvigskirken

Tagrenovering med udskiftning af i alt 14 samlekar i kobber efter gentagne problemer med vandindtrængen i Grundtvigskirken på Bispebjerg bakke.

Læs mere
Tag- og asbestrenovering på fredet bygning

Tag- og asbestrenovering på fredet bygning, der anvendes som daginstitution og behandlingssted for børn med motoriske udfordringer. Bygningen skulle være i drift under arbejdets udførelse.

Læs mere
Værket ved Søndersø

Opførelse af nyt vandværk med anlæg til blødgøring af drikkevand og indførelse af tidssvarende teknologi. Værket Ved Søndersø ligger i et naturskønt område, og den ene af to hovedbygninger fra 1941 ønskes bevaret, hvilket betyder, at en del af facaden skal bibeholdes.

Læs mere
Børnehuset Gyldensten

Om- og tilbygning af tidligere specialskole til ny daginstitution i Frederikssund. Projektet omfatter 397 m2 ombygning og renovering samt 480 m2 nybyggeri.

Læs mere
Genopbygning af fredet byhus

Genopførelse af fredet baghus til Store Kongensgade 82, der var ødelagt af vandskade. Bygningen anvendes til boliger.

Læs mere
Transformation af tidligere kontordomicil

Transformation af tidligere kontordomicil til luksuslejligheder, butik og restaurant. Bygningen fra 1901 er bevaringsværdig.

Læs mere
Ombygning og renovering af fredet ejendom i Frederiksgade

Ombygning og renovering af fredet ejendom i Frederiksgade. Ejendommen blev opført i perioden 1876-1894 og solgt med det formål at finansiere en genopbygning af Marmorkirken.

Læs mere
Ombygning af Sdr. Asmindrup Kirke

Sdr. Asmindrup Kirke er en romansk kirke opført i kampesten og frådsten i 1155, som menighedsrådet ønsker åbne for flere kulturtilbud.

Læs mere
Udbedring af konstruktive skader på Esrum Kloster

Det fredede Esrum Kloster har gennem de seneste 3 år har haft flere konstruktive problemstillinger. Dele af bygningen kan dateres tilbage til det 12 årh.

Læs mere
Udbygning af Billedvej 6

Add-on på eksisterende bevaringsværdig bygning i Københavns Nordhavn. Projektet omfatter 25 lejligheder i en form for bofællesskab.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk