Administration og drift - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

ADMINISTRATION OG DRIFT

ØLLGAARD har et løbende samarbejde omkring administration og drift med en række vandværker. Det betyder, at driftspersonalet altid har en hotline, de kan ringe til, hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med den daglige drift. Det betyder også, at vi hjælper med at administrere SRO-anlægget og få struktur på de på de data, der indsamles. Så du til enhver tid har det bedst mulige overblik.

Lufthaner på transportledning

Vurdering af behov for og indretning af lufthaner på transportledningen fra Slangerup-Søndersø til Tinghøj.

Læs mere
Renovering af Sorø Vandværk

Modernisering og gennemgribende renovering af Sorø Vandværk med det formål at opnå en markant bedre forsyningssikkerhed.

Læs mere
Fornyelse af Lillevang Vandværk

Totalrenovering og fornyelse af Lilllevang Vandværk, der skulle have udvidet kapaciteten til at servicere 1200 nye boliger.

Læs mere
Opdatering af SRO-anlæg Ringsted Forsyning

ØLLGAARD har gennemført en revision og opdatering af SRO-anlæg for Ringsted Forsyning. Målet er bedre er styring af forsyningens tre vandværker.

Læs mere
Boringsautomatik til Lendemarke Vandværk

ØLLGAARD har været rådgivende ingeniør på installation af boringsautomatik på fire faste boringer ved Lendemarke Vandværk i Stege.

Læs mere
Brønshøj Højdezone

Omlægning af forsyningsstrukturen i Brønshøj Højdezone med nedlægning af to højdebeholdere og etablering af pumpestationer.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk