Afslutning på projektlederkursus 2019

Den 26. september blev der bundet sløjfe på 5 måneders internt projektlederkursus. Siden kick-off mødet for samtlige medarbejdere den 23. april har nye og garvede projektledere gennemført projektlederuddannelsen Niveau 1 og Niveau 2.1 og løst en hjemmeopgave. Der er blevet indkøbt statisk papir og post-it notes i mange forskellige farver, og rundt omkring ved skrivebordene tales der om projekt trekanter, projektmodeller og SMART leverancer.

Uddannelsen rundedes af som den begyndte med en session for samtlige medarbejdere, denne gang hos genboen på Hellerup Park Hotel. Her opsummerede underviseren, Leif Knudsen, forløbet, inden forsamlingen blev opdelt i fem grupper, der fik til opgave at bygge hver sin bro af papir og tape. Broen skulle have et frit spænd på 1 meter, og hver grupper skulle på forhånd definere, hvor meget broen ville kunne bære udover plastiklastbilen på 2 kg. Halvvejs gennem projekteringen af byggeriet blev kravene skærpet, så hver gruppe nu også skulle skrive en sang og fremføre den ved indvielsen af deres bro.

Det var sjovt, og der blev snakket og arbejdet engageret helt frem til deadline. Resultatet var fem meget forskellige broer, og med lidt kreativitet lykkedes det at finde frem til den bro, der kunne bære den største vægt uden at styrte sammen.

Øvelsen viste at ingeniørerne elsker enhver form for byggeri, og at selv nyudklækkede projektledere har svært ved at sige fra, når ‘kunden’ pludselig stiller urimelige krav om ekstraydelser som et vers og en sang midt i et i forvejen stramt projektforløb.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk