Alle vinder på skolerenoveringer

Skolerenoveringer er ikke kun et nødvendigt onde. De giver også anledning til at forbedre skolernes økonomi, miljø og indeklima. For slet ikke at tale om elevernes indlæring.

Den nyeste forskning i ventilation og indeklima, har bekræftet de erfaringer, mange skoler allerede har gjort sig i praksis. Nemlig at en bevidst energirenovering reducerer skolens samlede energiforbrug til gavn for såvel økonomien som CO2 udledningen og den generelle miljøbelastning. I tillæg får institutionen et bedre indeklima og dermed et bedre arbejdsmiljø for elever og lærere. Og hvis man så ved samme lejlighed højner luftskiftet i lokalet, stiger elevernes indlæringsevne.

skolerenoveringer Baunehøjskolen - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

Baunehøjskolen er en af de mange skoler i Roskilde, der har fået bedre indeklima efter renovering.

Sammenhæng mellem frisk luft og læring

Civilingeniør og ph.d. Søren Terkildsen, ØLLGAARD, gennemførte for et par år siden et forskningsprojekt, der målte CO2 niveauet i tre klasselokaler og testede elevernes færdigheder i dansk og matematik før og efter installation af mekanisk lavtryksventilation. Udgangspunktet var en CO2-koncentration, der i brugstiden steg til over 2.000 ppm. Det er langt over anbefalingen fra Arbejdstilsynet og kravene i bygningsreglementet. Ved at fordoble indtaget af frisk luft, steg elevernes indlæringsevne med op til 15 procent.

skolerenoveringer Jyllinge Skole - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

Et helt nyt tag med nye ovenlysvinduer indgik i energirenoveringen af Jyllinge Skole.

Søren Terkildsens studie bekræfter således internationale studier, der har vist en klar sammenhæng mellem luften i et lokale og kroppens og hjernens evne til at fungere effektivt. Og det ligger i direkte forlængelse af en senere, meget stor undersøgelse af sammenhængen mellem luftkvalitet og elevers indlæringsevne af lektor Geo Clausen fra DTU. Ved at analysere data fra 230-267 skoler, svarende til mere end 17 % af det samlede antal folkeskoler i Danmark, påviser undersøgelsen en statisk signifikant sammenhæng mellem indeluftkvalitet og sygefravær samt elevernes resultater i nationale test. Indlæringseffekten skulle således stige 15-25%, når man øger komforten i rummet med mekanisk udsugning og indblæsning.

Gode erfaringer med renoverings-
og ventilationsprojekter på skoler

ØLLGAARD har de senere år udarbejdet flere renoverings- og ventilationsprojekter på skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi har blandt andet projekteret en større ombygning og etableret komfortventilation med varmegenvinding på en del af Espergærde Gymnasium. Humlebæk Skole har fået afværgeventilation med det formål at fjerne PCB fra luften. På Gladsaxe Gymnasium har vi stået for en stribe ombygninger og renoveringsopgaver, heriblandt installation af ny ventilationsanlæg. Lindebjergskolen har fået en helhedsplan for fremtiden i forbindelse med at skolen skal udvides med et nyt spor, efterfulgt af tagrenoveringer og etablering af nye ventilationsanlæg.

Og lige før jul skrev ØLLGAARD kontrakt med Jyllinge Skole om en komplet tagrenovering. Skolen, der består af 12 selvstændige blokke, havde længe haft problemer med utætte tage, kondens og fugtskader, så tagkonstruktionerne skulle udskiftes. Og helst uden at arbejdet forstyrrer skolens elever og lærere i undervisningen.

 

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk