Anders Christiansen fylder 50

Mandag den 16. december fylder civilingeniør Anders Christiansen 50 år. Anders Christiansen er medejer og afdelingsleder i ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører, hvor han har arbejdet siden 1995.

Anders er ud af en gammel håndværkerfamilie med håndværksmestre gennem mange generationer. Det lå derfor i kortene, at han også valgte den vej. Anders blev uddannet murer men besluttede hurtigt at læse videre til ingeniør, og i 1995 blev han ansat i ØLLGAARD.  Her arbejdede han primært med byggeri, indtil han omkring år 2000 blev partner i virksomheden og skiftede arbejdsområde til forsyning. Samtidig begyndte han at læse videre på DTU, og i 2006 blev Anders færdig som civilingeniør, og i 2010 overtog han ledelsen af ØLLGAARDs forsyningsafdeling. Siden har Anders været rådgiver for store og små vandværker og forsyningsselskaber over hele landet. Han har været projektleder på og stået for projektering og byggeledelse af mange ledningsrenoveringer på sjællandske villaveje og omlægning eller anlæg af store transportledninger som Nordhavnsledningen og Regnemarksledningen. ØLLGAARD har rammeaftaler med blandt andre HOFOR og Frederiksberg Forsyning, og Anders er som afdelingsleder dybt involveret i alle projekter. De seneste to år har han arbejdet næsten fuld tid i projekteringsledelsen på HOFORs nye værker ved Søndersø, Gevninge og Thorsbro.

I dag er Anders et fagligt fyrtårn, der høster stor anerkendelse og respekt for sin tekniske indsats og viden. Hans projekter drives med smittende entusiasme og et forbilledligt blik for detaljen. Det faglige engagement holdes også ved lige gennem arbejdet som fagkyndig syn- og skønsmand ved domstolene.

Privat interesserer Anders sig for kultur, historie, arkitektur og skiløb, som han dyrker med venner og familie. Nogle gange må familien dog vente, når Anders nysgerrigt stopper op for at studere huller i jorden med ledning og bygværker.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk