25 års jubilæum

Fredag den 10. juli kan civilingeniør Anders Christiansen fejre 25 års jubilæum i ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører.

Anders Christiansen blev ansat i ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører umiddelbart efter den afsluttende eksamen som teknikumingeniør. Her arbejdede han de første år med byggeri, indtil han omkring år 2000 blev partner i virksomheden og skiftede arbejdsområde til forsyning. Senere videreuddannede han sig til civilingeniør, og i 2010 overtog han ledelsen af ØLLGAARDs forsyningsafdeling. Anders Christiansen har gennem årene været rådgiver for små og store vandværker og forsyningsselskaber over hele landet. Han har været projektleder på og stået for projektering og byggeledelse af mange ledningsrenoveringer på sjællandske villaveje og omlægning eller anlæg af store transportledninger som Nordhavnsledningen og Regnemarksledningen. Som afdelingsleder er han involveret i alle projekter i forbindelse med ØLLGAARDs rammeaftaler med blandt andre HOFOR og Frederiksberg Forsyning. F.eks. har han arbejdet med projekteringsledelse på HOFORs nye værker ved Søndersø, Gevninge og Thorsbro. Det faglige engagement holdes desuden ved lige gennem arbejdet som fagkyndig syn- og skønsmand ved domstolene.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk