Besparelser betaler energirenovering

Det er næsten altid muligt at nedbringe energiforbruget i en ejendom. Og som regel er effekten så stor, at investeringen tjener sig selv ind i løbet af 10-15 år.

-Faktisk har vi set tilbagebetalingstider på helt ned til 7 år på visse projekter, siger Leif Frandsen Macheel, som har gennemført energirenoveringer og energioptimeringer på alle typer ejendomme med markante besparelser på el- og varmeregningen til følge. Han forstår ikke, hvorfor der ikke er flere bygherrer, der griber chancen.

– Når man ved at investere 100 kr. kan spare 15 kr. om året i mange år frem og samtidig skåne miljøet, skulle man tro, at alle ville være med. Men der er stadig alt for mange bygninger med et alt for højt energiforbrug. Og samtidig er der en masse misforståelser omkring energiforbedringer.

Lejligheder og lavt hængende frugter
Det er f.eks. en misforståelse, når større boligejendomme udskifter samtlige vinduer for at reducere varmeforbruget. Ofte kunne de opnå den samme effekt for en lavere pris ved at udskifte vinduesglas eller opsætte forsatsruder. Tilbagebetalingstiden for nye vinduer er alt for lang, så energimæssigt er det ikke en fornuftig investering.

Derfor indleder ØLLGAARD energioptimeringsprojekter med en grundig gennemgang af bygningens installationer og klimaskærm. Det gælder om at identificere alle de steder, hvor man vil få mest energibesparelse for pengene. På den baggrund kan bygherren nemmere få øje på eventuelt lavt hængende frugter og vælge, hvad der skal plukkes hvornår.

-I kontor- og beboelsesejendomme ser vi for eksempel tit varmetab omkring brugsvandsystemet. Her har man typisk en cirkulationsledning, så varmt vand når hurtigt op til vandhanen på 4. sal. Ved at vælge et nyt cirkulationssystem kan man forhindre, at varmen i det vand, der løber retur, går til spilde. Det er noget, der kan mærkes på energiregningen, påpeger Leif.

Leif-Frandsen-Macheel - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S

 

Kunsten at forhindre energispild i industrien
Også industri og erhvervsejendomme kan reducere driftsomkostningerne ved at forhindre spild og udnytte naturens gratis ressourcer. Det viser et projekt, som ØLLGAARD gennemførte for Stenlille og Sorø Rensningsanlæg i 2012. Projektet udnytter varmen i det rensede spildevand til at opvarme bygningernes radiatorer, gulvvarme og brugsvand.

-Varmen i spildevandet går altså ikke til spilde, men genbruges ved hjælp af varmeveksling og en varmepumpe. Det fungerer på samme måde som et jordvarmeanlæg. Og selv om der var en del børnesygdomme det første år, giver systemet nu en besparelse på 60-70 % om året, siger Leif, der elsker at finde kreative men enkle løsninger til at minimere energiforbruget.

Inspiration fra termitterne
Den slags udfordringer er der ikke så mange af i nybyggeri, hvor bygningsreglementet BR15 definerer energikravene. Alligevel ser Leif mulighed for forbedringer.

-Moderne bygninger er så tætte, at man er nødt til at sætte ventilationsanlæg op, for at få et acceptabelt indeklima. Det er en bizar udvikling, når man kan opnå den samme varmeeffekt og bedre indeklima med andre materialer og metoder. Jeg har læst, at termitter indretter deres bo på en måde, så temperaturen i rugerummet aldrig svinger mere end en halv grad uanset årstiden. Det er insekter uden hjerne, som med meget enkle midler præsterer noget, vi mennesker kun kan drømme om. Det er da fascinerende, siger Leif.

Derfor forsøger han til stadighed at finde nye løsninger, som kan optimere balancen mellem høj varmeeffektivitet og et behageligt indeklima inden for rammerne af BR15.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk