Breve fra fortiden

Vi tænker ikke over det til hverdag, men på kontoret falder vi indimellem over kuriositeter, der afslører, at ØLLGAARD er Danmarks ældste rådgivende ingeniørvirksomhed. Et eksempel er denne kopibog fra begyndelsen af det 20. århundrede. Før skrivemaskinens tid blev alle breve skrevet med sirlig håndskrift og stålpen, så man havde et arkiv over sin korrespondance i kopibogen.

Her er f.eks. en anvisning fra den 11. november 1905:

Til Formanden for Holstebro Vandværksudvalg
Hr Bankdirektør Aggerholm R. af Dbg.
Jeg tillader mig herved at meddele, at Prøvningen af Vandbeholderen paa Galgebakken er faldet særdeles tilfredsstillende ud, saaledes, at der intet kan være til hinder for at udbetale Firmaet Christiani & Nielsen det Dem ifølge Betingelsernes §6 og 8 tilkommende Beløb.

Kontraktsummen andrager

6300 Kr 00 Øre

I Garantitiden skal tilbageholdes 20% = 1260 Kr

1260  ”  00  ”

5040 Kr 00 Øre

Saavidt jeg ved, er der udbetalt à Conto 

3150 ” 00 Øre

Kan udbetales 

1890 Kr 00 Øre

Ærbødigst

   

Det var en lidt anden tone (og nogle helt andre priser), rådgivere benyttede dengang 🙂

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk