Ny forsyningsstruktur i Brønshøj Højdezone

Brønshøj Højdezone har tidligere været forsynet fra to højdebeholdere. Det krævede jævnlig og omfattende vedligeholdelse for at reducere risikoen for forurening af de fri vandoverflader. Bygherren ønskede at tage højdebeholderne ud af drift. Som erstatning for højdebeholderne er nu etableret to nye pumpestationer, som styres ud fra det aktuelle forbrugs- og trykbehov.

I forbindelse med etableringen af pumpestationerne er der foretaget en lang række ændringer og ny-etablering af ledningsanlæg for tilkobling af stationerne.

Projektomfang

Planlægning, projektering og tilsyn med udførelse af to nye pumpestationer med en samlet maks-udpumpning på ca. 850 m3/h.

Ydelser

Forundersøgelser. Projektering. Udbud. Tilsyn.

Projektperiode

2010 - 2012

Bygherre

HOFOR A/S

Totalentrepenør

Wicotec A/S

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk