Claus Lind fylder 50

Lørdag den 11. maj fylder civilingeniør Claus Lind 50 år. Claus Lind er medejer og afdelingsleder i ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører, hvor han har arbejdet siden 1996.

Claus er ud af en gammel håndværker- og ingeniørfamilie med en morfar, der var lektor på Københavns teknikum og en onkel, der har en murer og entreprenørvirksomhed. Det var derfor ikke nogen overraskelse, at han også valgte at gå den vej. Vejen ind i rådgiverbranchen gik gennem arbejde som tømrer efterfulgt af en uddannelse som teknikumingeniør, og efter et enkelt år i et entreprenørselskab kom han til ØLLGAARD rådgivende Ingeniører. Her arbejdede han de første år primært med forsyning, indtil han i 2004 blev medejende partner og skiftede arbejdsområde til byggeri. Samtidig begyndte han at læse videre på overbygningen på DTU, og i 2006 blev Claus færdig som civilingeniør.

Som en naturlig leder overtog Claus i 2010 ledelsen af ØLLGAARDs byggeafdeling. Han er venlig, vellidt og vidende og formår at håndtere de fleste konflikter med et smil. Det har gjort ham til et fagligt fyrtårn internt og givet ham et bredt kontaktnet blandt bygherrer, arkitekter og entreprenører. Claus får ofte projekter, der kræver lidt ekstra teknisk kreativitet og omsorg, og selvom det meste af hans tid går med ledelse, kaster han sig gerne over konkrete faglige udfordringer.

Det faglige engagement holdes også ved lige gennem arbejdet som fagkyndig syn- og skønsmand ved domstolene.

Claus er et udpræget konkurrencemenneske, og han har gennem mange år været aktiv sportsmand med fodbold og badminton som de foretrukne sportsgrene. Nu er det mest trolling fiskeriet, der trækker. Når det er sæson for laks eller ørred, og vejret er til det, kan man være rimeligt sikker på at finde Claus i en lille båd på Østersøen. Gennem to år har han også deltaget i mærkningen af blåfinnet tun i Skagerak med det formål at kortlægge tunens adfærd og vandring til og fra skandinaviske farvande.

Claus er gift med Helle Lind og sammen har de to voksne børn. Fødselsdagen fejres under private former i hjemmet i Skovlunde.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk