Cost-benefit-analyse forsyning - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

COST-BENEFIT ANALYSE

Flere og flere vandforsyninger har problemer med forurening af grundvandet og står over for valget mellem at restaurere grundvandet eller flytte kildepladsen. For at finde ud af hvilken løsning, der bedst betaler sig, gennemfører ØLLGAARD økonomisk konsekvensberegning af grundvandsforholdene baseret på Miljøstyrelsens anbefalinger.

Cost-benefit analysen tager udgangspunkt i en helhedsbetragtning, der forsøger at inddrage alle økonomiske, forsyningsmæssige og miljømæssige omkostninger og problemstillinger for de to alternativer. Det giver overblik over, hvad det vil koste at fjerne forureningskilder sammenlignet med en flytning til en anden kilde af passende størrelse, og dermed det bedste grundlag for at træffe den rigtige beslutning.

ØLLGAARD vandt HOFOR udbud

I forsommeren gennemførte HOFOR udbud af rådgivningsydelser. ØLLGAARD afgav tilbud på delaftalerne Vand og Mindre byggeri og fik førstepladser på begge aftaler.

Læs mere
Budgetværktøj for etablering af nye vandværker

HOFOR ønskede et generelt værktøj til at beregne omkostningerne ved etablering af nye vandværker. ØLLGAARD har derpå udviklet et budgetskema, der både kan beregne et hurtigt bygherreoverslag og mere detaljerede anlægsbudgetter.

Læs mere
Drikkevand Case – Økonomisk gevinst ved bedre styring

En omlægning af forsyningsstrukturen i Brønshøj Højdezone fra vandtårne til regulerbare pumpestationer har medført et fald i driftsomkostningerne.

Læs mere
Brønshøj Højdezone

Omlægning af forsyningsstrukturen i Brønshøj Højdezone med nedlægning af to højdebeholdere og etablering af pumpestationer.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk