Efterfundering af trappehus til Linnesgade 2

Det Internationale Gymnasium Niels Brocks bygning på Linnesgade 2 i København K er opført i 1882 på pælefundamenter. Ejendommen er bevaringsværdig med en SAVA-værdi på 2. I 1912 blev et bagtrappehus opført som tilbygning med det formål at føje toiletter til hovedbygningen. Trappehuset er udført med direkte fundering og har de senere år fremvist store sætningsskader. ØLLGAARD har besigtiget skaderne og anvist løsninger til efterfundering og restaurering af bagtrappehuset.

Bagtrappehuset består af delvis kælder og forhøjet stue. Det fungerer i dag som flugtvejs-​trappe, mens der i kælderetagen er etableret lager til kantinen og kontor til køkkenpersonalet. I forbindelse med renoveringen nedrives indvendige lette vægge og gulve samt eksisterende terrændæk i hele trappens areal. Derefter er det muligt at udgrave og presse pæle under de eksisterende fundamenter. De pressede pæle udføres fra indvendig side, så håndværkerne ikke kommer i karambolage med udvendige kloakledninger og fedtudskiller. Der etableres nyt terrændæk, nye gulve samt indvendige maler- og murreparationer. Den udvendige betontrappe fjernes, hvorefter facaderne repareres i nødvendigt omfang, og der etableres en ny udvendig flugtvejstrappe i stål.

Nedrivningsarbejde, funderingsprojekt, etablering af nyt terrændæk samt ind- og udvendige renovering og istandsættelse af hovedbygningen er udbudt i hovedentreprise. Alle arbejder udføres i sommerferien, så der ikke er elever og ansatte på skolen i byggeperioden.

ØLLGAARD har været ingeniørrådgiver på projektet og bistået med forundersøgelser, forslag, myndighedsprojekt med udarbejdelse af statisk dokumentation og ansøgning om byggetilladelse, udbudsprojekt, udførelsesprojekt og fagtilsyn under udførelse.

Projektomfang

Nedrivning og efterfundering af trappehus. Retablering af ind- og udvendige overfalder samt montage af ny ståltrappe.

Ydelser

Bygherrerådgivning, forundersøgelser, ideoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, udførelse og aflevering.

Projektperiode

2020-2023

Bygherre

Niels Brock

Arkitekt

Schødt A/S

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk