Udbedring af konstruktive skader på Esrum Kloster

Esrum Kloster er et gammelt cistercienserkloster, der blev indviet til Jomfru Maria i 1151. Efter reformationen overgik klosterets bygninger og jorde til Kronen. Klostret har siden 1997 været åbent for offentligheden.

Esrum Kloster har gennem de seneste 3 år haft flere konstruktive problemstillinger. Først revnede en bindingsværkstavle i en sidebygning. Siden sank gulvet mellem stue og 1. sal 5-7 cm i forhold til fodlister, og senest er der opstået sætningsskader på trappetårnet. Hver gang er ØLLGAARD blevet bedt om at undersøge problemet og anvise en løsning på, hvordan skaderne kan udbedres.

På sidebygningen viste vores undersøgelser, at man ved en tidligere renovering havde fjernet sammenhængen i bindingsværket, så der opstod skred i bygningen. For at udbedre skaden blev bygningen understøttet, mens renoveringen pågik. Bindingsværket rekonstrueredes, så det igen kunne tage tryk og træk, murede tavler blev udskiftet, og syldstensfundamentet blev stabiliseret og renset for bevoksning, så afstanden mellem terræn og bindingsværk kunne øges. For at få det renoverede bindingsværk til at fremstå så naturligt som muligt, blev der anvendt savskåret træ og tappede samlinger i det omfang det var muligt.

Oprindeligt havde man mistanke om, at gulvsænkningen på 1. sal i hovedbygningen skyldtes råd i de bærende bjælker, men destruktive indgreb viste, at etageadskillelsen bestod af 5 lag gulvopbygning fra forskellige tidsperioder, herunder uventet mange, tykke lag planker, tømmer og lerindskud samt – på den ene side af en skillevæg – et 500 år gammelt stengulv med værk. Det var der ikke taget højde for ved en nyere udskiftning af de bærende egetræsbjælker, så bjælkerne var i princippet underdimensionerede i forhold til egenlasten. Gulvsætningen skyldtes altså en betydelig udbøjning af de bærende bjælker i anvendelsestilstand. For at bevare gulvene og forhindre yderligere udbøjning, fik vi monteret egetræsforstærkning på undersiden af de bærende bjælker. Undersænkede skruer med prop blev brugt til at gøre samlingerne så usynlige som muligt.

I trappetårnet til Esrum Kloster har to rådne bjælker, der bærer den ene side af trappetårnet, foranlediget sætningsskader, og der er i øjeblikket ved at blive skaffet midler til en udskiftning. ØLLGAARD har projekteret renoveringen af trappetårnet med brug af gammelt tømmer og genanvendelse af gamle smedesøm. Indtil det kan realiseres har vi etableret understøtning, så skaderne ikke forværres yderligere.

Projektomfang

Esrum Kloster er en trelænget fredet ejendom, der gennem de seneste 3 år har haft flere konstruktive problemstillinger. Dele af bygningen kan dateres tilbage til det 12 årh.

Ydelser

Rådgiver på renovering af revner og sætningsskader i murværk, udskiftning af skadet tømmer og andre nedbrudte bygningsdele.

Projektperiode

2014-2019

Bygherre

Slots- og Kulturstyrelsen

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk