Ndr. Frihavnsgade 43

Andelsboligforeningen Ndr. Frihavnsgade 43 havde haft problemer med svamp i kælderen, og bygningerne var stadig opfugtede. For at afhjælpe problemet og forebygge nye svampeangreb foreslog ØLLGAARD  at lægge dræn rundt om begge de to beboelsesejendomme, der er en del af andelsforeningen.

Det udvendige dræn omkranser begge bygninger med sammenlagt fire gennemføringer gennem kælder. I den forbindelse er det vigtigt, at drænet ikke kommer under fundamentsniveau, så risikoen for sætningsskader minimeres. En fælles pumpebrønd midt i gården sørger for at lede vandet væk.

Projektomfang

100 m dræn med fire gennemføringer og en fælles pumpebrønd i midten. Andelsforeningen benyttede desuden lejligheden til at få pudset soklerne og lagt ny flisebelægning i gården.

Ydelser

Projektering, udbud og tilsyn under udførelse.

Projektperiode

2013

Bygherre

AB Ndr. Frihavnsgade

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk