Forstærkningsprojekt på 5 etagers beboelsesejendom

Ryesgade 6 og Schleppegrellsgade 10 er en 5 etagers beboelsesejendom fra 1892. Bygningen er opført med murede fundamenter og stålbjælker i dæk over kælder. Stort set alle bjælkeender var rustet bort ved vederlag i ydervægge, og det var derfor nødvendigt at forstærke etagedækket.

Forstærkningsprojektet omfattede etablering af en ny bærelinje under eksisterende stålbjælker parallelt med facader. Den nye bærelinje bestod af nye stålbjælker, stålsøjler og punktfundamenter. Der var samtidig behov for at udskifte dæk over kælder i vaskerummet og udskifte stålbjælkelaget lokalt. Nyt etagedæk blev udført som en svalehalepladekonstruktion med støbt betondæk. Overfladen fik påført vådrumsmembran.

Eksisterende rør og installationer blev omlagt i nødvendigt omfang for at give plads til ny bærelinje og til sidst blev væggene berappet.

ØLLGAARD har været rådgiver på opgaven med ansvar for bygherrerådgivning, udbud i hovedentreprise og valg af entreprenør, projektering, byggeledelse, fagtilsyn under udførelse og aflevering.

Projektomfang

Renovering og vedligehold af beboelsesejendommen Ryesgade 6 og Schleppegrellsgade 10 i København.

Ydelser

Bygherrerådgivning, projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn.

Projektperiode

2019-2020

Bygherre

E/F Ryesgade 6 og Schleppegrellsgade 10

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk