St. Kongensgade 82

Utæthed under en tagterrasse på 3. sal i baghuset til Store Kongensgade 82 havde forårsaget omfattende vandskade på bygningen. Efterfølgende var etageadskillelse og facade mod det lille gårdrum blevet delvist nedbrudt for at afværge yderligere opfugtning af murværket. Bygningen er oprindeligt fra 1700-tallet, og hele matriklen er fredet.

ØLLGAARD har været rådgivende ingeniør på genopførelse af køkkener og toiletter og retablering af etagedæk og dele af facaden. Arbejdet omfatter nedrivning af isoleringsmaterialer og pladebeklædning på lofter og vægge og sanering af gulve. Genopmuring og isolering af murværk mod nabobygning og facade mod gårdrummet. Brandisolering og etablering af ny etageadskillelse samt etablering af nye vinduer i køkken og bad på 1. og 2. sal. På grund af bygningens fredningsstatus havde Slots- og Kulturstyrelsen en række krav til materialer og udførelsesmetoder.

Som ingeniørrådgiver har ØLLGAARD udarbejdet forprojekt og byggeandragende. Gennemført forhåndsdialog med Slots- og kulturstyrelsen vedr. lovligheden af tagterrassen. Registreret eksisterende forhold, projekteret konstruktioner, EL og VVS-installationer, udarbejdet hovedprojekt og udbud i fagentreprise og stået for byggeledelse og tilsyn og opfølgning under udførelse.

Projektomfang

Genopførelse af fredet baghus til Store Kongensgade 82, der var ødelagt af vandskade. Bygningen anvendes til boliger.

Ydelser

Myndighedsprojekt, projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn /opfølgning

Projektperiode

2018-2020

Bygherre

Pears Global

Arkitekt

Tegnestuen Mejeriet

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk