Tag over rentvandsbeholder på Hvidovre Vandværk

Hvidovre Forsyning (nu HOFOR) ønskede at forbedre drikkevandssikkerheden. Blandt andet ville man forhindre indtrængende forurening fra luft og vand i vandværkets rentvandsbeholder. I den forbindelse blev ØLLGAARD bedt om at skitsere forskellige muligheder.

På den baggrund besluttede Hvidovre Vandværk at fjerne den eksisterende jorddækning på rentvandsbeholderen og etablere en ny ståloverbygning i stedet. Rentvandsbeholderen fik ny membran. Og luften filtreres via et reduceret antal af udluftninger.

Projektomfang

700 m2 ståltag udført over rentvandsbeholder til beskyttelse mod utilsigtet vandindsivning.

Ydelser

Projektering, udbud, tilbud og byggeledelse.

Projektperiode

2011

Bygherre

Hvidovre Forsyning, nu HOFOR

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk