Klimasikring af boligejendom

Ejendommen på Priorvej/Borupsalle havde problemer med indsivning af vand fra loftet over en garagekælder. ØLLGAARD blev bedt om at undersøge problemets omfang og årsag, der fandtes ved opgravning af 6 m2 have over kælderloftet. Årsagen til vandindsivningen var forkert fald og manglende membran på betondæk.

For at afhjælpe problemet og klimasikre ejendommen anbefalede ØLLGAARD at hele gårdhaven blev gravet op, så der kunne etableres en 2-lags membran i hele gårdhavearealet langs ejendommens støttemur på 8,5 m. Samtidig blev der lagt dræn med synligt gennemløb til eksisterende tagrende og etableret to betonbrønde til opsamling af regnvand inden det ledes ud i kloakken.

Projektomfang

Klimasikring af ejendom på Priorvej/Borupsalle. Ejendommen har et grundareal på 1161 m2

Ydelser

Bygherrerådgivning, projektering, udbud, tilsyn

Projektperiode

2009

Bygherre

EF Pribo

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk