Torsdag den 20. august 2020 havde vi sendt vores konstruktionsingeniører på kursus i projektering og udførelse af beton. Det handlede om terrændæk typer og funktioner i f.eks. boliger og som industrigulve, feltstørrelser og revneanvisere, god armeringsskik, forebyggelse af revner, udtørringsbeskyttelse, fugtindhold ift. gulvbelægninger og radonbeskyttelse. Man kunne blive klogere på overflader og udførelse af slidlag og designergulve. Der var lidt om fiberarmering som svindarmering og konstruktiv armering. Og endelig kunne man lære mere om projektering og udførelse/tilsyn med EPS beton og udstøbning af fuger i betonelementer.

 

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk