Kortlægning af varmeinstallationer

ØLLGAARD har gennemgået og kortlagt varmeinstallationer i 12 ejendomme under Slagelse Boligselskab. Bygningerne, der er fra 1979-80, rummer i alt 239 lejligheder fordelt på 3 etager. Formålet med undersøgelse var at påpege energibesparelser. F.eks. blev det påvist, at det almene boligselskab kunne reducere driftsomkostningerne gennem en udskiftning af pumper og ændret drift af vaskemaskiner.

I forlængelse af ovenstående opgave undersøgte ØLLGAARD en allerede gennemført udskiftning af varme brugsvandsrør i en bygning fra 1969 med 133 lejligheder. Der blev i den forbindelse påpeget en række fejl og mangler, som selskabet siden fik udbedret.

Projektomfang

Kortlægning af varmeinstallationer i 239 almene boliger og kvalitetskontrol på udskiftning af varme brugsvandsrør i 133 lejligheder.

Ydelser

Bygherrerådgivning ifm optimering af drift og vedligehold. Granskning af udført arbejde.

Byggesum

100.000 kr.

Projektperiode

2010 - 2012

Bygherre

Slagelse Boligselskab

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk