Landemærket 7

Totalrenovering og indretning af lejligheder og restaurant i bevaringsværdig ejendom på Landemærket 7 over for Rundetårn.

Landemærket 7 ved Rundetårn i København stod over for en totalrenovering. Facaderne på bygningen i 4 etager var bevaringsværdige og skulle blive stående, mens det indre af huset inklusive alle etagedæk og trappekerner blev revet ned og bygget op på ny. Samtidig skulle der etableres en tilbygning med restaurantionskøkken og fuld kælder i den trange baggård.

Efterfølgende blev de bærende konstruktioner genopført i stål og lette konstruktioner. Facader og tag er renoveret, og der blev indrettet to moderne boliger. I gadeplan er der etableret restaurant, mens restaurantionskøkkenet med fedtudskiller, ventilation og kælderdepoter er placeret i den nye tilbygning.

ØLLGAARD stod for udviklingen og beregning af samtlige tekniske processer og løsninger inden for konstruktioner og statik, VVS og ventilation. Vores ydelser omfattede bygherrerådgivning i forbindelse med nedrivning og miljøsanering, projektering, myndighedsbehandling, udbud i hovedentreprise og funktionsudbud samt tilsyn med alle ingeniørdiscipliner under udførelse.

Projektomfang

Totalrenovering og udbygning af bevaringsværdig ejendom fra 1871 med nedrivning af kælder og samtlige etagedæk. Bygningen har et samlet areal på 1.000 m2

Ydelser

Miljøscreening, nedrivning, projektering, myndighedsbehandling, og tilsyn på alle tekniske fag

Projektperiode

2014-2016

Bygherre

Hotel City Holding

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk