Ledningsarbejder på tid

I januar vandt ØLLGAARD et udbud på 7 ledningsarbejder for Frederiksberg Forsyning. Udover de mange ledningsarbejder indeholdt opgaven to store udfordringer: Alt arbejdet med projektering, koordinering, gennemførelse af udbudsforretning, byggeledelse og tilsyn med ledningsarbejderne skulle gennemføres inden for en tidsramme på 7 måneder. Og alle ledningsarbejderne skulle foregå på en lille matrikel, der ligger i et tæt bebygget område mellem Nyelandsvej og Stæhr Johansens Vej på Frederiksberg.

De syv ledningsarbejder omhandlede anlæg af 3 ledninger, der forbindes til det eksisterende ledningsnet i Nyelandsvej. Det drejer sig om 900 lm Ø500 vandledning til råvand, anlæg af 900 lm Ø500 vandledning drikkevand og anlæg af Ø630 ledning til blødgjort drikkevand. Dertil kommer anlæg af en Ø400 vandledning mellem nyt vandværk og kedelhal inde på grunden. Anlæg af en Ø160 spildevandsledning og en Ø500 regnvands- og overløbsledning, som forbindes til spildevandsbrønd. Og anlæg af ledning fra nyt vandværk til vekslerstationen, og fra vekslerstationen til en eksisterende distributionsledning i La Cour Vej.

Det har været en stor opgave med meget planlægning og koordinering med andre rådgivere, entreprenører og ledningsejere, men det lykkedes at komme i mål som aftalt. Og inden ledningsarbejderne blev dækket til igen, for at give plads til vandværksentreprenøren, havde vi fotografen forbi, så vi andre også kan følge med i, hvad der er blevet lavet.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk