Licitation på ledningsrenoveringsprojekt i Hvidovre

I begyndelsen af september var ØLLGAARD vært for en indbudt licitation på ledningsrenoveringsprojekt i Hvidovre, hvor 900 m vandledning på Agerbækvej og omkringliggende villaveje skal omlægges. 

Der er tale om et pilotprojekt, i den forstand at HOFOR ønsker at fremme større differentiering i betingelserne mellem en ledningsrenovering på Vesterbrogade i centrum af København og en ledningsrenovering på en blind villavej i forstæderne. Der er f.eks. ikke det samme behov for særlige trafikale foranstaltninger i områder med sparsom trafik.

Ved at forenkle anlægsprocessen på de små veje, håber HOFOR at kunne reducere renoveringsomkostningerne til glæde for forbrugerne. ØLLGAARD har gode erfaringer med lignende projekter i Greve og Høje Taastrup. Og de renoverede vandledninger lever selvfølgelig op til HOFORs standard for Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS).

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk