Nybyggeri af rækkehuse i Espergærde

Nybyggeri af 34 klyngehuse på en tidligere institutionsgrund i hjertet af Espergærde. De nye boliger på i alt 4.260 m2 bliver fordelt på 8 grupper rækkehuse i 1, 1½ og 2 plan omkring et fælles udeareal. Boligerne er tegnet med henblik på at give kommende ejere den størst mulige grad af frihed og fleksibilitet.

Projektet har statiske udfordringer på grund af varierende jordbundsforhold. For at tage højde for dette har det været nødvendigt at anvende flere forskellige funderings-
principper. Nogle af husene har direkte fundering i frostfri dybde, andre har en dyb direkte fundering, og atter andre har brøndfundering med selvbærende terrændæk.

ØLLGAARD har været ansvarlig for projektering af samtlige konstruktioner.

Projektomfang

Nybyggeri af 34 boliger på i alt 4.340 m2 fordelt på 8 grupper rækkehuse i 1, 1½ og 2 plan. Boligerne er beliggende på Sct. Georgsvej 15 A-D i Espergærde.

Ydelser

Projektering konstruktioner og statik.

Projektperiode

2016-2017

Bygherre

Esperhave Aps

Arkitekt

Spacefab Arkitekter og WE Architecture

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk