Nye escalatorgrupper

Etableringen af nye escalatorgrupper har vidtrækkende konsekvenser for en bygnings statik.
Specielt i en gammel ejendom som ILLUM i København.

En af ØLLGAARDs ingeniører var ansvarlig for den seneste store ombygning af stormagasinet ILLUM i 1980erne, så da nye italienske ejere skulle have projekteret en større ændring i konstruktionerne, kontaktede de naturligvis ham.

Konstruktionsindgrebet går i store træk ud på at etablere nye rulletrapper og et nyt etagedæk. Rulletrapperne skal flyttes fra vestlig lysgård til en ny placering ud for indgangspartiet i Østergade, hvilket har konsekvenser bygningens statik. Det er således nødvendigt at forstærke de bærende bjælkers lastevne.

Samtidig nedlægges eksisterende rulletrapper, hvilket betyder, at etagedæk skal reetableres uden bjælkeforstærkning. Og et eksisterende atrium skal udvides bl.a. med etablering af HE600M. Ombygningen og alle konstruktionsmæssige ændringer er gennemført, samtidig at butikken var åben for kunder.

Projektomfang

Konstruktionsmæssige ændringer i forbindelse med flytning af escalatorgrupper og etablering af nyt etagedæk i stormagasinet Illum i København.

Ydelser

Projektering af konstruktioner, udbud og fagtilsyn under udførelse.

Projektperiode

2013-2016

Bygherre

La Rinascente

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk