Køges nye kulturelle samlingspunkt

Sammen med Lundgaard og Tranberg Arkitekter vandt ØLLGAARD konkurrencen om et nyt kulturhus i Køge.

– Jeg har aldrig oplevet noget lignende, fortæller rådgivende ingeniør og partner Leif Frandsen Macheel begejstret.  Samarbejdet med Lundgaard og Tranberg Arkitekter omkring Køge kulturhus har været helt specielt. Vi har været inde over projektet fra starten og har diskuteret ideerne, inden de kom ned på papir. Dermed kommer arkitektur og tekniske forhold til at udgøre en samlet helhed.

Man bliver aldrig for gammel til at få ros
Vinderprojektet fik da også stor ros af et enigt dommerpanel ved et arrangement i Teaterbygningen den 2. maj.  De fremhævede især byggeriets ‘fintmærkende intimitet’, der forstærker og udvider byens grundlæggende træk på ‘nutidige vilkår’.

– Man bliver aldrig for gammel til at få ros, så det var smaddersjovt at høre fagdommerne gennemgå de enkelte projekter i detaljer. Stemningen var helt euforisk, siger Leif Frandsen Macheel.

Det er første gang, ØLLGAARD arbejder direkte sammen med Lundgaard og Tranberg Arkitekter, der står bag mange spændende projekter i Danmark og udlandet. Herhjemme har de bl.a. tegnet Skuespilhuset på havnefronten og det nye Naturhistoriske Museum i København, hvor ØLLGAARD har været bygherrerådgiver.

Et hus med mange kvaliteter
Fem teams deltog i den indbudte projektkonkurrence for et nyt kulturhus i Køge, der skal samle en række kommunale kulturinstitutioner som bibliotek, teater, musik og billedkunst under et tag. Målet er at skabe et stærkt kulturelt samlingspunkt inden for en stram økonomisk ramme.

Projektkonkurrencen udmøntede sig i fem kvalificerede og meget forskellige bud på en løsning. Alligevel var det en enig dommerkomité, der stod bag valget af Lundgaard og Tranberg Arkitekternes forslag.

– Politikere og fagfolk har ved en række dommermøder i april diskuteret de fem forslag. Vi har valgt Lundgaard og Tranberg Arkitekters forslag, da det er det forslag, der bedst besvarer den komplicerede opgave, vi har stillet i konkurrenceprogrammet. Huset er robust og indeholder mange kvaliteter: En god løsning på zonetænkningen, en kulturplads, bevaring af Teatervillaen og ikke mindst et uformelt udseende, der inviterer alle indenfor, sagde borgmester Marie Stærke, der også var formand for dommerkomiteen.

Jo flere udfordringer jo bedre
Vinderforslaget er karakteriseret af en facade i zink. Indgangspartier og vinduesnicher i varme nuancer, der afspejler Køges røde og gule byhuse. Asymmetriske saddeltage. Og en udformning der skaber god sammenhæng mellem inde og udearealer gennem etableringen af et nyt, centralt kulturtorv. Samtidig får kulturhuset en bæredygtig profil i form af bygningsdisponering, konstruktion, materialer og tekniske løsninger.

– Jo flere udfordringer, der er i et projekt, jo sjovere er det at arbejde med, siger Leif Frandsen Macheel, der går til enhver opgave med en holdning om, at alt kan lade sig gøre.

Spørgsmålet er bare, hvad det kommer til at koste, og om der findes bedre alternativer. Det er her en tæt, løbende dialog mellem arkitekter og ingeniører kommer ind i billedet.

– Ved på et tidligt tidspunkt i forløbet at etablere et samarbejde, der bygger på gensidig forståelse og respekt, skaber vi et fælles mål, der inddrager alle projektdeltagernes tværfaglige viden og kompetence. Det sikrer, at de kreative ideer er teknisk og økonomisk realiserbare, så der ikke senere opstår et modsætningsforhold mellem forskellige hensyn og roller, forklarer Leif Frandsen Macheel.

Tekniske fingeraftryk
Dialogen omkring Køge Kulturhus har været så tæt og god, at Leif Frandsen Macheel har svært ved at anskueliggøre forløbet, men vinderforslaget har da et par tekniske fingeraftryk.

For eksempel opgav man ideen om en tagkonstruktion i betonbjælker med lysindfald til fordel for en konstruktion af stål, der er lettere at modellere med skiftende fald, så man opnår det karakteristiske saddeltag. Samtidig bærer projektet præg af ØLLGAARDs store viden om bæredygtigt byggeri med robuste konstruktioner og energibesparende tekniske løsninger. Og endelig skal der en del stabilitetsberegninger til at sikre Teatervillaen, når et af de bærende etagedæk fjernes.

– Som rådgivende ingeniører er vi garant for, at projektet kan realiseres inden for de opstillede økonomiske rammer, lyder det fra Leif Frandsen Macheel, der ligesom borgmesteren og de øvrige deltagere i det vindende team glæder sig til det videre arbejde med Køge kulturhus.

Projektet er udarbejdet i en lille og en stor version afhængig af hvor mange penge kommunen kan skaffe til projektet. Der er i første omgang sat 60 millioner kroner af til byggeriet af det nye kulturhus. Den anslåede pris på det valgte forslag er omkring 130 millioner kroner, men en del af finansieringen kan finde sted ved salg af bibliotek og musikskole, som efter planen rykker ind i det nye kulturhus, ligesom det ‘lille’ version holder sig inden for laveste budgetramme.

Uddrag af dommerbetænkningens konklusion
Forslagene demonstrerer alle betragtelig færdighed i forhold til at imødekomme programmets yderst komplekse krav.  Forslag 1/07093 (red: med Lundgaard & Tranberg Arkitekter som totalrådgiver) er imidlertid det forslag, der bedst opfylder kravene i ‘køgeskalaen’.

Det vil ikke blot konsolidere de særlige rumligheder i Køges centrale byområde, men vil blive en nyskabelse, der peger på disse og kalder dem frem på helt nutidige vilkår af æstetisk og funktionel art. Det er gennemarbejdet ud i en stribe detaljer, men er egnet til viderebearbejdning og vil være et robust, alment tiltalende samlingssted for byens mange sociale og kulturelle aktiviteter. Det løser på overbevisende måde logistik og tilkørselsmulighed for større emner og varetransporter.

I sine materialevirkninger er det en opfindsom og sensitiv oversættelse af stofligheder i Køges historiske kerneområder. Tilstanden i den lille version har et forløst arkitektonisk udtryk. Forslaget er langtidsholdbart i sin relative diskretion i forhold til aktuelle modestrømninger i arkitekturen, det er uformelt med intimt udarbejdede rum, der i deres disponering udfolder sig harmonisk ud fra de enkelte funktioner på delniveau til salene. Forslaget udtrykker kultur som en uhøjtidelig dannelsesproces af morskab, kraftpræstationer, tanker, nyttig adspredelse og færdigheder tilegnet under fordybelse, leg eller samtale. Fordi huset ikke i sig selv er larmende i sit udtryk vil musikudøvelse, dans og billedkunst komme til deres fulde ret og stå helt klart, hvorfor huset også fremmer koncentration, fremfor at udgøre en maskine for en vidtløftig adspredelseskultur. Sammenfattende kan man sige at Køge beriges med en fornem, i mange henseender original bygning, et monument, der træder frem og griber hele byen.

En enig dommerkomité har derfor udpeget forslag 1/07093, som vinder af konkurrencen.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk