ØLLGAARD grundlægges

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S blev grundlagt i 1902, og i 1905 flyttede virksomheden ind i et nybygget domicil på Strandvejen 128 i Hellerup.

Civilingeniør Georg Rasmus Øllgaard (f. 1868-1946) stiftede G.R. ØLLGAARD, Rådgivende Ingeniørkontor , den 1. maj 1902. Det var så vidt vides det første kontor af sin art i Danmark. Grundlæggeren var søn af koffardikaptajn Rasmus Georg Øllgaard, som havde eget skib og sejlede mellem danske havne. Faderen døde, da Georg Rasmus Øllgaard var ganske ung, og Georg Rasmus blev opdraget af sin mor Marie. Han læste til civilingeniør og blev cand. polyt. i 1891 som kandidat nr. 517 fra Den Kgl. Polytekniske Læreanstalt i København.

ØLLGAARDs grundlægger GR Øllgaard

ØLLGAARDs grundlægger GR Øllgaard på sin første arbejdsplads hos Københavns Vandværk, der dengang havde adresse i Studiestræde.

I årene herefter var han ansat som ingeniør ved Københavns Vandværk og siden ved Gentofte/Ordrup Kommune (1898-1902), hvor interessen for vandforsyning blev grundlagt.

Da G. R. ØLLGAARD i 1902 etablerede sig som selvstændig rådgiver skete det fra privatadressen på Duntzfelts Alle i Hellerup. En af hans første opgaver var at planlægge større udstykninger i nærområdet, og i den forbindelse købte han grunden på Strandvejen 128 og fik opført virksomhedsdomicil med privat bolig.

ØLLGAARDs domicil på Strandvejen 128 i Hellerup,.

ØLLGAARDs domicil på Strandvejen 128 i Hellerup som det tog sig ud i begyndelsen af det 20. århundrede.

Udover udparcellering med tilhørende vej- og kloakanlæg ved 15 gårde i Gentofte Kommune, arbejdede ØLLGAARD de første år med projektering af vandværks- og vandforsyningsanlæg i 25 byer, herunder nyopførelse af Ebeltoft, Dronninglund og Brande Vandværker. Monierkonstruktioner, der betegnede jernbeton eller armeret beton til bygninger, jernbaner og broer. Jernbaneanlæg som f.eks. banen mellem Rødkjærsbro og Kjellerup. Projektering af spildevands-, tank-, WC- og varmeanlæg i ca. 700 ejendomme og ejendomskomplekser. Dertil kom afvandings-, kloak- og rensningsanlæg for byer som Hillerød og Holstebro m.fl.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk