Ombygning af Samuels Kirken

Samuels Kirken blev opført i 1924-32 med Carl Schiøtz som arkitekt. Der er tale om en enkel, robust, bevaringsværdig bygning, opført i røde tegl med rødt tegltag. Bygningen har kraftige, gotiserende former med anvendelse af den ret sjældne tudorbue.

Samuels Kirken ombygges til 32 ungdomsboliger og 2 familieboliger/2 rums boliger på en måde så bygningens potentialer udnyttes bedst muligt. Udvendigt skal karakteren af bygningen bevares, og nødvendige ændringer indpasses i samspil med den eksisterende bygning. Det skal være klart aflæseligt, hvad der er gammelt, og hvad der er nyt.

Indvendigt placeres ’en æske’ med indskudte etagedæk i kirkens høje rum, som om det var en løsrevet konstruktion fri af kirkens eget massiv. På den måde omsluttes boligerne af kirkens oprindelige, høje rum under krydshvælv

ØLLGAARD har været rådgiver på VVS, vand, varme og ventilation og stået for projektforslag med fugtanalyse og damptryksanalyse, der viser kondensering og fordampning. Forprojekt med dokumentation for, at projektet overholder Bygningsreglementets krav til energibehov og lysindfald. Kvalitetssikring af det endelige myndighedsprojekt for installationer samt udarbejdelse af en drifts- og vedligeholdelsesplan, der skal sikre brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid.

Projektomfang

Ombygning af Samuels Kirken på Thorsgade 65 til 34 almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter. I alt etableres 1.742 m2

Ydelser

Projektforslag, forprojekt og myndighedsprojekt for VVS, installationer og indeklima.

Projektperiode

2016-2017

Bygherre

Boligforeningen Vibo

Arkitekt

Seistrup + Lundgaard C

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk