Frederiksgade 7 og 11

Ombygning og renovering af fredet ejendom i Frederiksgade. Ejendommen blev opført i perioden 1876-1894 og solgt med det formål at finansiere en genopbygning af Marmorkirken.

ØLLGAARD har gennemført projekter i Frederiksgade 7 og 11 for to forskellige bygherrer. De to adresser er en del af en sammenhængende ejendom, der blev opført i perioden 1876-1894 og solgt til erhverv i stueetagen og boliger på de øvrige etager med det formål at finansiere genopbygningen af Marmorkirken. Både Frederiksgade og Marmorkirken har haft Professor Ferdinand Meldahl som arkitekt. Ejendommen blev fredet 1984.

Det første projekt i Frederiksgade 7 handlede om udbedring af råd og svampeskader i tagkonstruktionen. Der er tale om et såkaldt Københavnertag med rundbuede kviste mod gaden og københavnerkviste mod gården. Taget skulle have udskiftet tagelementer, kviststolper og spær, og ØLLGAARD stod for at beregne laster og dimensionere samlingerne mellem nye og gamle trækonstruktioner.

Den andet projekt omfatter totalrenovering og ombygning af Frederiksgade 11 og to ikke-fredede garagebygninger fra 1920 i gården. Garagebygningerne skal bygges om til erhvervslejemål, mens hovedbygningen ombygges til ejerlejligheder med nye køkkener og badeværelser og udskiftning af en ældre elevator i baggården. Projektet er opdelt i etaper, og anden etape (ombygning af garagebygningen) er endnu ikke afsluttet.

Projektomfang

Ombygning og renovering af Frederiksgade 7 og 11 i København, der er en del af en sammenhængende fredet ejendom.

Ydelser

Dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt og fagtilsyn under udførelse.

Projektperiode

2017-2019

Bygherre

Jeudan Service m.fl.

Arkitekt

Elgaard Architecture

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk