Opdatering af SRO-anlæg

Revision og opdatering af SRO-anlæg for vandforsyningen i Ringsted Kommune. Der er udarbejdet funktionsbeskrivelse, der kan bruges som grundlag for dokumentation og manual vedrørende det endelige SRO-anlæg.

Projektets primære formål er styring af vandindvinding og rentvandsudpumpning på forsyningens tre vandværke. Derudover skal det sikre råvandsindvindingen specielt mod en truende saltvandsindtrængen (kloridindhold). Styre fordelingen mellem vandindvindingen fra flere kildepladser, inklusive fordelingen mellem de enkelte boringer. Styre fordelingen af belastningen på vandværkerne. Og reducere energiforbruget, både for vandindvinding og udpumpning.

Derudover har vi indstillet op optimeret skyllehyppighed for vandværkernes filtre. Og optimeret styringen af skyllevandsfiltre.

Projektomfang

Revision og opdatering af SRO-anlæg for vandforsyningen i Ringsted Kommune

Ydelser

Bygherrerådgivning. Maskinanlæg. Kortlægning. Processtyring. SRO-anlæg. Planlægning. Driftvejledninger.

Projektperiode

2009-2013

Bygherre

Ringsted Forsyning, Vand

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk