Renovering af 524+ badeværelser

Sammen med ERIK Arkitekter har vi vundet en opgave med totalrådgivning i forbindelse med renovering af badeværelser i 524 boliger, 7 erhvervslejemål og en institution. Der er tale om AAB afd. 37 med 20 selvstændige blokke beliggende omkring Lersø Parkallé og Tuborgvej.

Afdelingen har i de sidste år haft store problemer med skimmelsvamp/forhøjet fugt i boligernes badeværelser samt til dels i entréer og trappeopgange som følge af indeliggende badeværelser med koksvægge og manglede vådrumsmembran. Afdelingen har allerede renoveret 20 af de mest akutte badeværelser som ”pilotprojekt”.

Nu ønsker afdelingsbestyrelsen så at fremtidssikre boligerne gennem en totalrenovering af badeværelserne. Projektet indeholder nedrivning af eksisterende væg/gulvbelægning, udlægning af vådrumsmembran, nye flisebelægninger på vægge og gulve, udskiftning af vand og -afløbsinstallationer i bad og køkken, etablering af el-gulvvarme, samt udskiftning af alt sanitet og inventar.

Inden byggesagen går i gang, skal der foretages en fugtundersøgelse af samtlige badeværelser med fugtmålinger i vægge og fotoregistreringer for at kortlægge evt. fugt- og skimmelskader, som kan forlænge byggeperioden.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk