Renovering af tårnene på Søtorvet 5 i København

Torsdag den 5. november mellem kl.18 og 22 blev de ikoniske tårne på Søtorvet 5 løftet ned på et 3 meter højt stålplateau, der er placeret i gården bag bygningen. Det sker i forbindelse med en renovering af tårnene.

Hvert tårn er 14 meter højt og vejer 20 tons. Det består af en tømmerkonstruktion beklædt med skifer og zink. Det er tømmerkonstruktionen, der efter 140 år på toppen, trænger til at blive renoveret. Bygherren er Jeudan koncernen, mens ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører har projekteret opgaven, der trækker på erfaringer med renoveringen af tårnene på den anden side af Søtorvet, Gothersgade 160, som også ejes af Jeudan.

– Vi havde først projekteret en inddækning, så tårnene kunne blive på taget, men det viste sig hurtigt at blive for bekosteligt. Det kræver en ret stor bygning på bygningen, hvis man vil være sikret mod vejrlig, og de traditionelle københavnertage kan ikke bære lasten fra et stort stillads. Derfor valgte vi en løsning, hvor tårnene løftes ned, forklarer projektleder Christian Foldager fra ØLLGAARD.

Renovering af tårnene på Søtorvet 5

Nu skal tårnene stå på en platform i gården, mens tømmerkonstruktionen renoveres. Samtidig udskiftes den oprindelige zink- og skiferbeklædning. Da der er tale om en fredet bygning, skal renoveringen udføres med de oprindelige samlingsmetoder i overensstemmelse med gamle håndværksprincipper. Der vil således gå 6-8 måneder, før tårnene kan løftes tilbage, og udsigten fra Dr. Louises Bro over Søtorvet igen ser ud, som den plejer.

– Med et betydeligt antal ejendomme i København, de fleste med en fremtrædende placering i bybilledet, har Jeudan et væsentligt medansvar for, at København opleves som en attraktiv by. Ejendommene skal således ikke blot danne effektive rammer om vores kunders aktiviteter, men også opleves positivt af naboer, besøgende og forbipasserende. Med renoveringerne af Gothersgade 160 og Søtorvet 5 bidrager Jeudan til, at københavnerne også i fremtiden kan glædes over de historiske tårne på ejendommene på Søtorvet, udtaler direktør Peter Spøer fra Jeudan.

Faktaboks
• Søtorvet 5 er opført i 1875 og tegnet af arkitekterne Vilhelm Petersen og Ferdinand Vilhelm Jensen.
• Søtorvet 5 er på 3.326 m2 fordelt på kontor og butik, og ejes af ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan. Jeudan koncernen ejer mere end 200 ejendomme, primært beliggende i København. Af disse er ca. 20 % kategoriseret som fredede.

Renovering af tårnene på Søtorvet 5

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk