Så faldt de sidste brikker på plads

Med indvielsen i begyndelsen af september satte ØLLGAARD punktum for 5 års arbejde med byggeriet af Kulturcenter Mariehøj. Og brugerne er glade for resultatet.

Der gik ikke mange timer fra dørene blev slået op, til Kulturcenter Mariehøj var fyldt med operasangere, amatørsymfonikere, rock bands, teatergrupper, malersammenslutninger og dansere i alle aldersgrupper. De mange brugere, der kommer fra alle mulige kulturforeninger på Mariehøj, virkede oprigtigt begejstrede over de nye faciliteter og de muligheder, de rummer.

– Det var fantastisk, at se brugernes umiddelbare glæde over at have fået et flot kulturcenter, der fungerer, siger Jes Thaulow, der har været projekteringsleder og byggeleder på byggeriet af Kulturcenter Mariehøj og taget del i processen fra start til slut.

Sammenhæng i eksisterende bygningsmasse
Projektet startede med en arkitektkonkurrence for 6 år siden. Rudersdal Kommune ønskede at skabe sammenhæng i den eksisterende bygningsmasse bestående af den tidligere Gl. Holte Skole og senere tilkomne bygninger, der skulle fremstå som et samlet kulturcenter. ØLLGAARD var en del af det vindende team med Sophus Søbye Arkitekter og WE Architecture.

En del af opgaven var at gennemgå den eksisterende bygningsmasse med henblik på vedligeholdelse og opgradering. Sammen med Sophus Søbye Arkitekter gennemgik ØLLGAARD klimaskærme, tekniske installationer, vinduer og indvendige overflader og udarbejdede en tilstandsrapport med tilhørende vedligeholdelsesplan.

– Det viste sig, at der var behov for en stribe straksrenoveringer, som vi prissatte, planlagde og gik i gang med at udføre, samtidig med at arkitekter og ingeniører hjemme på tegnestuerne projekterede vinderprojektet, fortæller Jes.

Byggeriet af Kulturcenter Mariehøj

Photo credit: Lars Eldrup

God dialog med brugerne
Renovering og ombygning af den eksisterende bygningsmasse foregik, mens bygningen var i brug. Logistikken blev planlagt internt af det administrative personale i samarbejde med brugerne.

– Vi havde en rigtig god dialog med brugerne og var i stand til at tilrettelægge det meste arbejde under hensyntagen til igangværende aktiviteter. Den interne logistik gav visse udfordringer i forhold til tidsplanen, men det var ikke noget, der rykkede ved de overordnede aftaler, siger Jes. Som byggeleder var det hans opgave at holde håndværkerne fast på den aftalte tidsplan.

Komplicerede og krævende konstruktioner
Den største udfordring omkring byggeriet var dog at få puslespillet omkring den nye tagkonstruktion til at falde på plads. Mariehøj Kulturcenter karakteriseres af et ualmindeligt, smukt indgangsparti med en åben foyer i forskudte niveauer, der kan bruges som caféområde og scene såvel indenfor som udenfor, idet der er trapper og siddepladser på taget. Samtidig skærer kurven på taget sig ind over en anden bygning og ændre hældning, så det hele fremtræder som et sammenhængende forløb.

– Det er en kompliceret og krævende konstruktion, fordi taget har mange kurver og sammenskæringspunkter. Arkitekten var nødt til at tegne rigtigt mange detaljetegninger. Og under udførelsen måtte vi sætte os sammen med hovedentreprenøren og smeden, da vi skulle finde de bedst mulige løsninger for stålkonstruktioner, udhæng og underlag for sternen, fortæller Jes.

Det var oprindeligt tanken at anvende betondæk til taget over den lave del af bygningen, men det blev ændret til tyndplade Skandeck elementer. De svingninger, der opstår i Skandeck elementer, når man går på dem, er lidt kraftigere end svingningerne i betondæk. Det øger kravene til understøtning, så ekstra beregninger var nødvendige for at dokumentere, at de fire søjler midt i foyeren foruden af være bærende også står rigtigt placeret for at afhjælpe svingningerne.

Kulturcenter Mariehøj - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

Fra papir til virkelighed
En anden udfordring i bestræbelserne på at få virkeligheden til at stemme overens med tegningerne var sternen. Udhængsrammerne var ikke ens, og stålpladerne var fremstillet med så små tolerancer, at de skulle monteres helt utroligt præcist. Det lykkedes i sidste ende.

Brugerne ser ikke alle de forhindringer, der opstod undervejs i projektet. De oplever et flot og funktionelt kulturhus, som kan rumme mange forskellige kunstretninger på en gang. Og de har tydeligvis glædet sig til at tage det nye kulturhus i brug.

– Så bliver man lidt stolt over at have været med til at projektere og opføre en bygning, der er så markant og anderledes. Og det færdige resultat afviger ikke meget fra konkurrenceprojektet. Det ligner til forveksling, slutter Jes.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk