Skyttehusene i Ørestaden

Nybyggeri af 72 almene familie og ungdomsboliger i Bellakvarter. Et nyudviklet boligområde rundt om Bellacenteret. Skyttehusene er tegnet som en traditionel Københavner karre med boligerne samlet rundt om et grønt gårdmiljø. Der er lagt stor vægt på placeringen på grunden, så lyses gang over dagen udnyttes bedst muligt.

Husene bygges af præfabrikerede betonelementer med facader i teglsten og små nuancer i facaderytmen. Det er med til at variere udtrykket og skabe ro i et område med meget forskellig arkitektur. Alle boliger får ventilation med varmegenvinding. Byggeriet opføres i overensstemmelse med kravene til laveste energiklasse.

Kælderetagen udføres som en vandtæt dobbeltkonstruktion i in-situ støbt beton, og bygningen klimasikres gennem etablering af grønne tagarealer med sedum belægning og rodhæmmende tagpap, forsinkelsesbassin og sikring mod opstuvning. Regn og overfladevand opsamles og afledes lokalt gennem dræn, pumper og sandfangsbrønd.

Skyttehusene opføres i totalentreprise i samarbejde med Dyrlund Sørensen A/S.
ØLLGAARD var ansvarlig for projekteringen af konstruktioner og installationer.

Projektomfang

Nybyggeri af 72 almene boliger på 6.566 m2 i 3/4/5 etagers bygning af præfabrikerede betonelementer. Der er kælder under dele af bygningen til teknikrum, varmecentral og depoter.

Ydelser

Projektering af alle konstruktioner og installationer.

Projektperiode

2016-2018

Bygherre

fsb

Arkitekt

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk