Spændende introduktion til partikelaccellerator

Som optakt til en forestående studietur til Cern har vi netop haft besøg af cand. polyt. Jesper Nygaard, der indviede os i partikelaccelleratorens mysterier. Vi hørte, hvordan en partikelaccellerator (og et billedrør) er opbygget, hvordan den virker, og hvad man kan lære af elektroner, neutroner og protroner, der bevæger sig rundt i et vakuum med noget, der nærmer sig lysets hastighed (~3 x 10m/s eller ~1 x 109 km/t eller en milliard km/t). Samtidig fik vi lidt elementær viden om det elektromagnetiske spektrum og de forskellige bølgelængder fra radiobølger og mikrobølger til røntgen- og gammastråler. Super interessant.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk