Totalrenovering af fredet bygning

Som ingeniørfaglig rådgiver for Udenrigsministeriet, har ØLLGAARD arbejdet på ombygning og totalrenovering af Den Danske Ambassade i Sverige. Ambassaden råder over to bygninger beliggende i et område af kulturhistorisk værdi på Jakobs Torg 1 og Jakobsgatan i Stockholm, hvoraf den på Jakobs Torg havde et stort vedligeholdelsesefterslæb på grund af defekte afløbsinstallationer. Der er tale om en fredet 7-etagers bygning fra 1886 med kobbertag. Afløb af regnvand fra taget havde korroderet de indmurede støbejernsfaldstammer og medført store skader på bygningen.

Som led i en rammeaftale med Udenrigsministeriet gennemførte ØLLGAARD en grundig gennemgang og registrering af bygningen med undersøgelse af konstruktioner, systemopbygning og forsyningssikkerhed, mm. På det grundlag projekterede vi en totalrenovering af hele bygningen med udskiftning af ca. 15 toiletter og baderum, nye brugsvandsinstallationer, ventilation med mekanisk udsugning fra toiletter, strømpeforing af faldstammer, separering af regnvand og spildevand, renovering af hovedspildevandskloak og generel renovering og vedligehold af overflader og installationer, herunder sikringsinstallationer til adgangssikring og S-rum.

ØLLGAARDs ydelser dækkede alle ingeniørfaglige discipliner. Herunder konstruktioner og tekniske installationer såsom ventilation, vand, varme, el og afløb, brand og sikring. Udbudsprojektet blev sendt til en lokal projektleder som funktionsudbud, hvorefter det blev tilpasset lokale forhold og sendt i licitation. Fagtilsyn afholdtes midt i byggeprocessen, mens mindre projektopfølgning foregik per mail. Afslutningsvis deltog vi ved projektgennemgang og aflevering.

Projektomfang

Totalrenovering af Den Danske Ambassade i Sverige.på Jakobs Torg 1 i Stockholm. Den fredede bygning er på 2225 m2 fordelt på 7 etager.

Ydelser

Ideoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt og fagtilsyn under udførelse.

Projektperiode

2015-2017

Bygherre

Udenrigsministeriet

Arkitekt

Tegnestuen Mejeriet

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk