Vandforsyningsplan og tilsyn

Allerød Kommune står over for at skulle gennemføre det obligatoriske tilsyn med kommunens vandforsyningsanlæg. I forlængelse heraf ønsker man en ny vandforsyningsplan som grundlag for investeringer i fremtidig vandindvinding og vandforsyning.

Der er 30 boringer og 10 almene, private vandværker beliggende i Allerød Kommune. Vandværkerne varierer i størrelse med udpumpning fra 30.000 – 900.000 m3/år. Tilsammen producerer de 1,6 mio. m3 vand om året. Som teknisk rådgiver besøger ØLLGAARD hvert enkelt vandværk for at besigtige bygninger og anlæg og tale med de medarbejdere, der er ansvarlige for processen. Gennemgangen følger Miljøministeriets og Naturstyrelsens anvisninger for kvalitetssikring af almene vandforsyninger. Målet er at sikre, at drikkevandet lever op til de krav om kvalitet og sikkerhed, som gælder fødevarer.

Efter vandværkstilsynene udarbejder ØLLGAARD en samlet vandforsyningsplan, der på basis af opdateret data fra vandværkstilsynene anviser muligheder for en fremtidig vandforsyningsstruktur i kommunen. Den nye vandforsyningsplan skal i højere grad end tidligere fokuserer på planlægningsdelen, som beskrevet i bekendtgørelsen, og bygge videre på tilgængelige data og vandværkernes input. Planen kommer derfor udelukkende til at bestå af en hovedrapport med bilag. Arbejdet med vandforsyningsplanen er påbegyndt og forventes at være i høring medio 2018

Projektomfang

Vandforsyningsplan samt bygge- og procesteknisk tilstandsvurdering af 10 almene vandværker beliggende i Allerød Kommune.

Ydelser

Bygherrerådgivning og auditering af bygninger, anlæg og processer i forhold til kravene om Dokumenteret Drikkevandssikkerhed.

Projektperiode

2017-2018

Bygherre

Allerød Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk