Vandforsyningsplanlægning - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

VANDFORSYNINGSPLANLÆGNING

Alle kommuner har pligt til at udarbejde planer for grundvandsindvinding, vandindvinding fra overfladevand og udbygningen af vandforsyningen. Det indebærer et stort forarbejde, hvor eksisterende vandforsyningsanlæg og forsyningsområder kortlægges og registreres. Der indsamles tekniske data samt opgørelser og prognoser for vandforbrug. Og man ser på grundvandsbeskyttelse og de tekniske muligheder for at forudsige og afbøde virkningerne af en given vandindvinding. Målet er at sikre den fremtidig vandforsyning, så borgere og virksomheder også fremover had adgang til rent drikkevand.

ØLLGAARD har mange års erfaring med vandforsyningsplanlægning. Vi sørger for, at planen opfylder de lovmæssige krav og giver et effektivt administrationsgrundlag, idet kommune, vandværker og forsyningsselskaber ved, hvad der skal gøres hvornår for at leve op til målsætningen.

ØLLGAARD vandt HOFOR udbud

I forsommeren gennemførte HOFOR udbud af rådgivningsydelser. ØLLGAARD afgav tilbud på delaftalerne Vand og Mindre byggeri og fik førstepladser på begge aftaler.

Læs mere
Vandforsyningsplan og tilsyn

ØLLGAARD udarbejder ny vandforsyningsplan for Allerød Kommune i forlængelse af det obligatoriske tilsyn med kommunens vandforsyningsanlæg.

Læs mere
Budgetværktøj for etablering af nye vandværker

HOFOR ønskede et generelt værktøj til at beregne omkostningerne ved etablering af nye vandværker. ØLLGAARD har derpå udviklet et budgetskema, der både kan beregne et hurtigt bygherreoverslag og mere detaljerede anlægsbudgetter.

Læs mere
Renovering af Sorø Vandværk

Modernisering og gennemgribende renovering af Sorø Vandværk med det formål at opnå en markant bedre forsyningssikkerhed.

Læs mere
Greve Vandværk – Renovering af to rentvandsbeholdere

ØLLGAARD har været teknisk rådgiver på udskiftningen af to rentvandsbeholdere for Greve vandværk. Projektet omfattede også klimasikring.

Læs mere
Drikkevand Case – Økonomisk gevinst ved bedre styring

En omlægning af forsyningsstrukturen i Brønshøj Højdezone fra vandtårne til regulerbare pumpestationer har medført et fald i driftsomkostningerne.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk