Vandværkstilsyn Ringsted Kommune

Vand er en fødevare, der skal opfylde forbrugernes krav til kvalitet og sikkerhed.

ØLLGAARD har bistået Ringsted Kommune med vandværkstilsyn på almene vandværker, ikke almene vandværker, store enkeltindvindere og mindre enkeltindvindere. I alt 36 vandværker er gennemgået. Tilsynene gennemføres i overensstemmelse med Miljøministeriet og Naturstyrelsens vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg og vejledende kvalitetssikring på almene vandforsyninger.

Ved de ikke almene vandværker og enkeltindvindere er der afrapporteret med en reduceret ØLLGAARD tilsynsrapport med fokus på bla. registrering af komponenter og udstyr. De 36 vandværker, hvoraf nogle af tilsynene har været opfølgende, har en årsudpumpning fra 1.000 m3/år til 1 mio. m3/år.

Vi har talt med vandværkernes repræsentanter om processen, ansvarsfordelingen, ledelsessystemer og de udfordringer, vandværket står overfor i hverdagen. De tekniske anlæg, bygninger, driften af vandværkerne og vedligeholdelsesstandarden er efter hver audit/tilsyn affrapporteret i et tilsynsskema til Ringsted Kommune med registreringer, observationer, fotos og anbefalinger. Beskrevne forhold i tilsynsskemaerne har i visse tilfælde medført, at Ringsted Kommune har måttet udstede påbud.

Projektomfang

Bygge- og procesteknisk tilstandsvurdering af 36 vandværker i Ringsted Kommune

Ydelser

Bygherrerådgivning og auditering af bygninger, anlæg og processer i forhold til kravene om Dokumenteret Drikkevandssikkerhed.

Projektperiode

2016-2017

Bygherre

Ringsted Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk