Ventilation i fredede bygninger

Det er altid en udfordring af få tidssvarende installationer passet ind i fredede og bevaringsværdige bygninger, men som regel finder vi en løsning. I dette tilfælde måtte vi både sno os og tænke ud af – eller rettere – ind i boksen.

Opgaven drejer sig om en fredet ejendom fra 1810, der skal have installeret ventilation til restaurationskøkken med afkast over tag. Det kan måske lade sig gøre ved at etablere ind- og udsugningskanaler i den oprindelige skorsten, men først skal skorstensløbet opmåles og registreres. Det klarede installationsingeniøren ved at kravle ind i skorstenen med en lasermåler, hvorefter han kunne konstatere, at lysningen gav plads til afkast, mens luftindtag må etableres på anden vis.

Ventilation i fredede bygninger - Opmåling

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk