Besøg på Brøndbyvester Vandværk

I sidste uge var 4 af ØLLGAARDs miljø- og forsyningsingeniører på besøg på Brøndbyvester Vandværk for at høre mere om HOFORs erfaringer med at drifte et blødgøringsanlæg. Brøndbyvester Vandværk har som det første af flere vandværker fået etableret blødgøringsanlæg, hvor de fjerner kalk fra drikkevandet ved hjælp af pelletmetoden. Den går ud på, at man får kalken i vandet til at binde sig til sandkorn, så der dannes pellets, som nemt kan fjernes og bruges til f.eks. jordforbedring i landbruget.

Projektet er et led i HOFORs strategi om blødere vand til forbrugerne i 2024. Derfor skal der også være blødgøringsanlæg på de tre nye vandværker ved Thorsbro, Lejre og Søndersø, som ØLLGAARD har projekteringsledelsen for.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk