Projekteringsledelse af 3 nye vandværker

ØLLGAARD har vundet projekteringsledelse på byggeriet af tre nye vandværker for HOFOR. De tre nye vandværker skal erstatte eksisterende anlæg ved Søndersø, Gevninge og Thorsbro. De har en forventet anlægssum på 6-800 mio. kr.

De tre nybyggerier skal opføres i forlængelse af hinanden. Det skal skabe synergi og ensartethed i tekniske løsninger, som senere vil være til gavn i driften af de tre værker. Målet er at etablere en række state-of-the-art vandværker, som repræsenterer de på nuværende tidspunkt bedste teknologier i relation til at sikre stabil god vandkvalitet, høj forsyningssikkerhed, stor robusthed, høj DDS / fødevaresikkerhed, høj automatiseringsgrad og intelligent styring.

Som projekteringsleder skal ØLLGAARD i samarbejde med underrådgiverne Emcon og Rørbæk & Møller lede projekteringsteamet for de tre vandværker med reference til HOFORs projektledelse. Projekteringsledelsen skal sikre, at design og projektering opfylder de opstillede funktions- og designkrav. Vi skal sørge for løbende forventningsafstemning samt koordinering og udveksling af informationer og data og forestå tværfaglig granskning og kvalitetssikring.

Det handler om at sikre samarbejde både i projekteringsteamet og på tværs med den øvrige organisation. Derudover skal projekteringsledelsen sørge for at der udarbejdes klare betjeningsvejledninger, driftsinstruktioner og vedligeholdelsesplaner for det samlede vandværk.

Vi glæder os til at løfte opgaven og ser frem til et godt samarbejde med HOFOR og det øvrige projektteam.

Projekteringsledelse af 3 nye vandværker - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

ØLLGAARD glæder sig til opgaven med at etablere 3 state-of-the-art vandværker, som repræsenterer de på nuværende tidspunkt bedste teknologier.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk