Børnehuset Gyldensten

Til- og ombygning af specialskolen Kølholm til daginstitution for 60 børnehavebørn og 48 vuggestuebørn. Daginstitutionen er disponeret, så det er muligt at ændre børnegruppernes sammensætning og størrelse. Den fleksible planløsning tager højde for ændrede behov i fremtiden.

Børnehuset etableres med afsæt i en tidligere laboratoriebygning, Damphuset, samt en ny tilbygning som erstatning for to udtjente træhuse, der nedrives. Administration og personalefaciliteter er indrettet i det eksisterende hovedhus, der er fredet udvendigt. Damphusets 397 m2 totalrenoveres og indrettes med plads til tre børnegrupper.

Den eksisterende forbindelsesgang til hovedhuset renoveres og bliver institutionens hovedindgang. Der etableres en ny tilbygning på 480 m² med plads til fire vuggestuegrupper samt en frostfri liggehal på 65 m2 til krybber/barnevogne. Den eksisterende og den nye bygning knyttes sammen via ’Væksthuset’, der er en kombination af vindfang og aktivitetsrum. Tilbygningen opføres som en række sorte træklædte længehuse med saddeltage i rødt tegl – i tråd med den eksisterende bebyggelse.

Der er til byggeriet valgt materialer med en stærk bæredygtig profil og/eller miljøcertificering samt fokus på anvendelighed og holdbarhed.

Projektomfang

397 m2 ombygning og renovering samt 480 m2 nybyggeri

Ydelser

Bygherrerådgivning, projektering af konstruktioner og installationer samt tilsyn under udførelse som ingeniør i totalrådgiverteam.

Projektperiode

2020-2021

Bygherre

Frederikssund Kommune

Arkitekt

RUM

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk