Bygherretilsyn på transportledning

Arealudvikling og en udvidelse af Helsingørmotervejen har gennem en årrække påvirket Nordvands to parallelle transportledninger fra Sjælsø Vandværk til Lyngby, Gladsaxe og Gentofte Kommuner. Ledningerne er blevet flyttet og omlagt på dele af den 13,5 km lange strækning. Efterfølgende er der igangsat byudviklingsprojekter på Dyrehavegårds jorder og ved tracéet langs Helsingørmotorvejen.

ØLLGAARD var bygherrerådgiver på ledningsomlægningerne og stod for planlægning af driftsforholdene, granskning og kvalitetssikring af Vejdirektoratets projektering samt teknisk tilsyn under arbejdets udførelse.

Arealudviklingen indebærer ligeledes en risiko for forsyningssikkerheden i området. Derfor har ØLLGAARD været i løbende kontakt med de forskelllige bygherrer og entreprenører for at understrege de særlige forholdsregler, der skal iagttages ved bygge- og anlægsarbejde på og ved ledningsanlæg. Derudover har vi gennemført regelmæssige bygherretilsyn for at sikre, at reglerne følges, og der ikke udføres arbejde som kan skade vandledningerne f.eks. i form af manglende afstivning, udskridning, rystelser eller voldsom belastning fra kørsel med tunge maskiner.

Projektomfang

Beskyttelse af to parallelle ø800 transportledninger over en strækning på 13,5 km i forbindelse med større anlægsarbejder.

Ydelser

Bygherrerådgivning i forbindelse med ledningsomlægninger og bygherretilsyn på diverse arealudviklingsprojekter

Projektperiode

2010-2017

Bygherre

Nordvand

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk