Energirenovering af Gutfeldtshave

Energirenovering af boligejendom fra 1932 med efterisolering af tag, facader og gavle. Renoveringen omfattede udskiftning af tag, udskiftning af vinduer og døre samt renovering af toilet- og baderum.

Som en del af et totalrådgiverteam med ansvar for ingeniørteknisk rådgivning på projektet har ØLLGAARD gennemført energiberegninger, der viser den økonomiske besparelse ved udskiftning af vinduer og hulmursisolering. Dertil kommer projektering og udbud af konstruktioner, el, ventilation og vvs-arbejder i hovedentreprise.

Ejendommen huser bofællesskaberne Gutfeldtshave, Rosen og Solskin for borgere med varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Dertil kommer et værested for borgere med sindslidelser.

 

Det var et krav, at renoveringen gennemførtes på en måde, så beboerne kunne bo i boligerne under hele forløbet.

Efter energirenoveringen blev ØLLGAARD bedt om at stå for et klimatilpasningsprojekt med nedsivning af regnvand. I den forblindelse har vi projekteret faskine og pumpebrønd samt stået for myndighedsbehandling og udbud af anlægsarbejderne.

Projektomfang

Energirenovering af institution med udskiftning af ca. 1800 m2 tag med ca. 25 ovenlysvinduer samt ca. 260 vinduer og døre på Gutfeldtsvej 2-6 og Rungstedvej 6 i Hørsholm. Klimatilpasning med anlæg af faskine og pumpebrønde.

Ydelser

Energiberegninger. Projektering og udbud af konstruktioner, el, ventilation og vvs.

Projektperiode

2014-2015 og 2016-2017

Bygherre

DAB

Arkitekt

Friborg & Lassen

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk