Kildebrønde tunnel

Etablering af ny rørtunnel som beskyttelseskonstruktion under den kommende jernbane mellem København og Ringsted ved Kildebrønde. Rørtunnellen opføres med rektangulært tværsnit, og under ledningen etableres armerede fundamenter, hvor på den eksisterende ø1200 bonna-ledning hviler.

Den eksisterende bonna-ledning var en transportvandledning med ca. 60 mVs overtryk. Ledningsanlægget var i fuld drift i hele udførelsesperioden. Driften skulle fastholdes og beskyttes under arbejdets udførelse.

I forbindelse med detailprojekteringen skulle anlægget gennemgå en 3. partsvalidering efter Banenorm BN1-59-4. Da tunnelen skal fungere som sporbærende konstruktion, skal projektet og de statiske beregninger dokumenteres og godkendes af BaneDanmark.

Projektomfang

Etablering af beton-tunnel til ledningstrækning på 162 lbm på Regnemarksledningen

Ydelser

Bygherrerådgivning incl. udbud i totalentreprise og tilsyn under udførelse.

Projektperiode

2013-2014

Bygherre

HOFOR, Vand

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk